facebook twitter Youtube

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ แม่กองธรรมสนามหลวง เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เมตตาเป็นประธานโครงการอบรมสัมมนาครูสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา

วันนี้ (๒ ธันวาคม ๒๕๖๓) เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ แม่กองธรรมสนามหลวง เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เมตตาเป็นประธานโครงการอบรมสัมมนาครูสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา (ธรรมยุต) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ณ โรงเรียนบุญวัฒนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

นายวินัย ปุณยรัชตปรีดา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา นำข้าราชการในสังกัด ร่วมสนองงานคณะสงฆ์และปฏิบัติหน้าที่ด้านศาสนพิธีในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 30,000