facebook twitter Youtube

สำรวจพื้นที่ในการเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณในการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุ (อารยสถาปัตย์)

วันนี้ (๒ ธันวาคม ๒๕๖๓) เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวินัย ปุณยรัชตปรีดา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายพศุตม์ ขอดเมชัย นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และนายวัชระ มั่นยืน นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ลงพื้นที่ ณ วัดสระแก้ว อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสำรวจพื้นที่ในการเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณในการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุ (อารยสถาปัตย์)

โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูปริยัติรัตนวิชัย เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว นำเยี่ยมชมบริเวณพื้นที่ภายในวัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 29,992