facebook twitter Youtube

ตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวันและนมโรงเรียน จังหวัดนครราขสีมา ณ โรงเรียนบ้านคลองยาง (มูลบนอุปถัมภ์) อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

วันนี้ (๘ ธันวาคม ๒๕๖๓) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวินัย ปุณยรัชตปรีดา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นายณรงค์ยุทธ ยิ้มนอก นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครราชสีมา ตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวันและนมโรงเรียน จังหวัดนครราขสีมา ณ โรงเรียนบ้านคลองยาง (มูลบนอุปถัมภ์) อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 29,897