facebook twitter Youtube

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้และการเขียนแผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) โดยใช้หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)

วันนี้ (๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓) เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวินัย ปุณยรัชตปรีดา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นายวัชระ มั่นยืน นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้และการเขียนแผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) โดยใช้หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) ณ ห้องประชุมวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา จังหวัดนครรราชสีมา โดยมี นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุม
 


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 29,850